اسکوئیزی بند

اختراعات سخت افزاری در دوران کرونا

در سال ۲۰۰۸ ، در طی رکود اقتصادی چشمگیر ، شرکت های سخت افزاری به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و مدتی طول کشید تا بهبود یابند. با این حال ، در میان COVID-19 و تأثیر جهانی آن ، سخت افزار تقریبا به سختی برخورد نکرده است. Dell ، Intel و Peloton در حال حاضر بالاتر از آنچه در نهم مارس سال ۲۰۲۰ بود ، معاملات داشتند. یک فرآیند ساده تبدیل ایده های نوآورانه از طریق نمونه سازی سریع