بهزاد اسماعیلی

از روزی که کرونا اومده، واقعا خسته شدم از بس مایع ضد عفونی کننده با خودم هی اینور و اونور کردم. داشتم به این فکر میکردم که میشه یه چیزی اختراع بشه که کار را ساده کنه، که شد. دم شما گرم.

بهزاد اسماعیلی

مشتری